Persoonlijke verpleging en begeleiding

Verantwoording

Voornaam:Bart

Geboortedatum:02/07/1954

Woonplaats:Gorinchem

info@douloszorgt.nl

 

U mag het PGB alleen besteden voor de inkoop van de volgende zorgsoorten:

 Persoonlijke verzorging; 
Het doel van de persoonlijke verzorging door verpleegkundigen/verzorgenden van iemand is om de zelfredzaamheid te stimuleren binnen de lichamelijke en geestelijke vermogens. En voor zover dat niet kan, om gepaste hulp te verlenen (of in te schakelen, bv thuiszorg, huisarts, specialist, enz).

De lijst met ADL-activiteiten is als volgt:

 eten, inclusief medicijnen innemen

 drinken

 in en uit bed komen, in stoelen gaan zitten en weer opstaan

 bewegen, lopen

 ontspannen

 zinvolle activiteit (hobby, sport)

 sociaal contact (vriendschappen maken en onderhouden)

 aan- en uitkleden

 praten

 horen

 plassen

 ontlasting

 lichaamswarmte regelen (bv kachel hoger/lager kunnen zetten, dunne of dikke kleding uitkiezen)

lichamelijke hygiŽne

 Verpleging;

Een verpleegkundige is iemand die middelbaar of hoog opgeleid is in het uitvoeren van verpleegkundige taken. Hij of zij houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg. Hieronder valt basiszorg, zoals de persoonlijke verzorging als boven omschreven. maar ook wondverzorging, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg. Verpleegtechnische handelingen zijn bijvoorbeeld het inbrengen van een sonde of een katheter.Ook het begeleiden van patiŽnten is een taak van de verpleegkundige. Hierbij kan het gaan om de omgang van de patiŽnt met ziekte en behandeling en het bevorderen of leren van zelfredzaamheid. Verpleegkundigen werken dikwijls samen met verzorgenden. Hun taak is vooral de basiszorg te verlenen aan patiŽnten. Wondzorg, het geven van injecties, infuustherapie, medicatie klaarzetten en toedienen en tal van andere taken mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een verpleegkundige.

 Begeleiding;

U hoeft het PGB niet per se te besteden aan de functie(s) waarvoor u geÔndiceerd bent. Als u bijvoorbeeld bent geÔndiceerd voor persoonlijke verzorging mag u het PGB ook besteden aan bijvoorbeeld verpleging.
Als het PGB ook is toegekend voor begeleiding in dagdelen mag u, als u medisch geÔndiceerd bent voor vervoer, het PGB ook besteden aan de voor uzelf gemaakte kosten van vervoer.
Verder kunt u het PGB besteden aan de kosten van bemiddeling bij het 
organiseren van de zorg. U mag het PGB niet besteden aan de kosten van bemiddeling bij het aanvragen van een PGB of het beheren en verantwoorden van het PGB.

Tot slot moet u ieder jaar per zorgverlener een opgaafformulier voor de Belastingdienst invullen, zodat de Belastingdienst weet welke zorgverleners u betaalt. U ontvangt hiervoor een standaardformulier van het zorgkantoor. Deze formulieren stuurt u, ingevuld, terug naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor stuurt de formulieren door naar de Belastingdienst. U hoeft dit opgaafformulier niet in te vullen voor zorgverleners voor wie al loonbelasting wordt ingehouden en afgedragen.
U moet, op grond van belastingwetgeving, uw PGB-administratie zeven jaar bewaren.

.