Persoonlijke verpleging en begeleiding

BIG Registratie

Voornaam:Bart

Geboortedatum:02/07/1954

Woonplaats:Gorinchem

info@douloszorgt.nl

 

Het BIG-register

Op basis van de Wet BIG beheert RIBIZ een actueel register van meer dan 390.000 zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Dit register, dat voor iedereen raadpleegbaar is per telefoon of internet, geeft duidelijkheid en zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener: is een bepaalde persoon geregistreerd? Is een arts gespecialiseerd? Zijn er beperkingen opgelegd?

Verklaring van vakbekwaamheid

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Zo moet het niveau van de opleiding, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, gelijkwaardig zijn aan de kwaliteitseisen die aan een Nederlands gediplomeerde gesteld worden. RIBIZ beoordeelt of een zorgverlener met een buiten Nederland behaald diploma aan deze kwaliteitseisen voldoet en neemt namens de Minister daarover beslissingen. Op basis van deze verklaring kan dan  inschrijving in het BIG-register plaatsvinden.