Persoonlijke verpleging en begeleiding

Het persoonsgebonden budget (PGB)

Voornaam:Bart

Geboortedatum:02/07/1954

Woonplaats:Gorinchem

info@douloszorgt.nl

 

In Nederland kun je je AWBZ zorg op twee manieren krijgen: via een PGB of in natura. Zorg in Natura houdt in dat je zorg ontvangt via de Ďgewone thuiszorgí of een zorginstelling. De instelling bepaalt vervolgens wie er bij je komt werken en op welk tijdstip. Ook beheert de instelling jouw zorggelden en houdt ze je administratie bij.

Met het PGB krijg je zelf een geldbedrag in handen waarmee je jouw eigen zorg kan inkopen. Je kunt zelf je zorgaanbieders uitkiezen en met ze afspreken wanneer ze komen en welke diensten ze leveren. Het PGB is de aangewezen manier om zelf controle over je zorg te houden, en daarmee de regie over een belangrijk deel van je leven.

Een derde mogelijkheid is om het PGB te combineren met zorg in natura. Je kunt namelijk per zorgfunctie kiezen of je van een PGB gebruik wilt maken. Je kunt bijvoorbeeld de verpleegkundige zorg in natura laten uitvoeren door een instelling voor thuiszorg, en een PGB aanvragen voor huishoudelijke hulp.

Kiezen voor een PGB

Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een PGB te kiezen:
∑ Je wilt de regie over je eigen leven houden.
∑ Je wilt werken met hulpverleners met wie het klikt.
∑ Je wilt baas in eigen huis blijven.
∑ Je wilt zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiŽn regelen.

Een belangrijke reden om voor een PGB te kiezen is dat je niet meer zorgafhankelijk bent, maar meer een opdrachtgever van je zorgaanbieders wordt.

Met een PGB ben je zelf verantwoordelijk voor de volgende zaken:
∑ Op zoek gaan naar hulpverleners of naar een bureau dat hulp of begeleiding kan bieden.
∑ Afspraken maken en overeenkomsten sluiten met hulpverleners.
∑ De hulpverleners uitbetalen.
∑ De financiŽle administratie bijhouden.

ZoekPgbZorg zorgt ervoor dat deze verantwoordelijkheden een stuk eenvoudiger worden. Je kunt bij ons Zorgaanbieders zoeken, zowel naar particuliere Zorgaanbieders als naar Zorgbureau's die de zorg voor je organiseren. Daarnaast kun je modelovereenkomsten downloaden en je administratie bijhouden.

Verschillende soorten zorg

Met een PGB kun je verschillende vormen van hulp en begeleiding inkopen, ook wel 'zorgfuncties' genaamd. Het PGB is onder verdeeld in het PGB AWBZ (via het Zorgkantoor) en het PGB WMO (via de gemeente).

PGB AWBZ

∑ Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan).
∑ Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
∑ Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang).
∑ Activerende begeleiding (leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken).

Het PGB wordt niet gezien als inkomen en heeft dus geen invloed op bijvoorbeeld belastingen, huursubsidie of uitkeringen.

PGB WMO

∑ Huishoudelijke verzorging (denk aan schoonmaken, afwassen, wassen draaien).
∑ hulpmiddelen en voorzieningen (scootmobiel, auto- en huisaanpassingen, rolstoelen)

Indicatie

Om een PGB AWBZ of zorg in natura aan te vragen, moet je eerst een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen).
Voor een PGB WMO kun je terecht bij je gemeente.


NB: Alle informatie over het PGB die wij op deze website geven gaat over het PGB nieuwe stijl (vanaf 1 april 2003).